Sitecore

Vi mestrer alle opgaver indenfor Sitecore

Cohaesio har været med helt fra starten, som en af de allerførste partnere på Sitecore-løsninger. I dag drifter vi over 250 installationer, svarende til knap 50% af alle danske hostede Sitecore-miljøer. Med flest Sitecore driftsteknikere og suverænt den største erfaring med applikationsansvar mestrer vi alle opgaver indenfor Sitecore.

Derfor skal du outsource din Sitecore-løsning:

 • Fokusér på forretningsstrategi, redaktører og indhold
 • Få et professionelt driftsmiljø sikret mod brand, oversvømmelse, indbrud og strømafbrydelser
 • Garanteret sikkerhed, overvågning og backup
 • Høj fleksibilitet og skalerbare løsninger
 • Ét enkelt kontaktpunkt – 24 timer i døgnet

Du skal outsource til Cohaesio, hvis din strategi er vigtigere end kabler, servere og telefonopkald om natten.

Derfor skal du outsource til Cohaesio:

 • Samarbejder dagligt med alle førende Sitecore-udviklingspartnere
 • Veldokumenteret implementeringsproces
 • Standardiserede forretningsgange og beredskab
 • Dokumenteret driftssikkerhed og stabilitet
 • Service og support inkluderet
 • Applikationsansvar på Sitecore-platforme

Du skal outsource til os for at give dine redaktører, kunder og besøgende de bedste rammer.

”Vi har gennem en årrække haft et tæt og udbytterigt samarbejde med Cohaesio. Vi oplever Cohaesio som en kompetent, professionel og stabil hosting- leverandør, der med deres store erfaring inden for Sitecore er en værdiskabende samarbejdspartner for Sitecore, vores integrationspartnere og ikke mindst vores kunder.”

– Thomas G. Andersen, Direktør, Sitecore Danmark

“Vi har et effektivt tværgående samarbejde med Cohaesio. Samarbejdet omfatter bl.a. release håndtering af mange samtidige sites samt konsolidering af koncernfælles Sitecore CMS portalløsning for en lang række styrelser. Beskæftigelsesministeriet – Arbejdsskadestyrelsen ved Koncern Digital Udvikling har herved opnået store forretnings- og stordriftsmæssige fordele.”

– Carl Nørregaard, Kontorchef for Koncern Digital Udvikling, Beskæftigelsesministeriet

Shared Sitecore-hosting

Med shared Sitecore-hosting deler man ressourcerne på en større løsning. Der er vandtætte skodder mellem alle løsninger, og rammerne er standardiserede, da web- og databaseservere er konfigurerede på forhånd. Fordelen er, at omkostningerne deles samtidig med, at din løsning kører på et optimalt Sitecore-setup.

Shared hosting er hurtig at komme i gang med og henvender sig til mindre Sitecore-sites, der har fokus på lave driftsomkostninger.

Fordele ved shared Sitecore-hosting:

 • Baseret på ’best practice’ af utallige Sitecore-løsninger
 • Lave månedlige driftsomkostninger på grund af stordrift
 • Skalerbar og fleksibel løsning

Dedikeret Sitecore-hosting

Dedikeret Sitecore-hosting er en individuel løsning, der har fokus på tilpassede behov, høj fleksibilitet og store skaleringsmuligheder. Fordelen er, at løsningen designes specifikt til sitets strategi i forhold til performance, belastning, integration og publiseringsmønstre.

Dedikeret hosting kan sammensættes af både fysiske og virtuelle miljøer – alt efter ønsker, behov og budget.

Fordele ved dedikeret Sitecore-hosting:

 • Individuel løsning tilpasset dine behov og strategi
 • Velegnet til specialudviklede løsninger og integration
 • Fuld fleksibilitet og skalerbarhed til fremtidige behov

Cohaesio sikrer, at dine ambitioner når helt ud til dine brugere med høj hastighed og høj oppetid – uden du skal bekymre dig.

 • Applikationsansvar på Sitecoreplatformen
 • Erfaring med alle Sitecore-moduler
 • Mere end 10 dedikerede Sitecore driftsteknikere
 • Over 250 Sitecore-løsninger i drift
 • Over 500.000 mailboxes
 • Flere end 200.000 domæner
 • Skarpe priser – både shared og dedikeret

Cohaesio er Sitecore

Sitecore-hosting uden overraskelser

Vi tilbyder en række services, der er designet til at optimere driften af din Sitecore-løsning – både for nye komplekse løsninger, men også når du tilføjer ny funktionalitet i det daglige. Vi rådgiver hele vejen i forløbet, så du ved, at din Sitecore-løsning er klar, inden du slipper redaktører, kunder og besøgende løs på dit site.

Diagnosticering og troubleshooting service

Cohaesio tilbyder specialistbistand ved diagnosticering og troubleshooting af særligt vanskelige problemstillinger. Det kan eksempelvis være periodiske udfald eller et udsædvanligt forbrug af CPU eller hukommelse. Diagnosticering og troubleshooting omfatter analyse af logfiler, overvågning af kritiske services og afholdelse af workshop med relevante eksperter.

Stress- og performancetest

Cohaesios stress- og performancetest anskueliggør mulige sårbarheder og fejl i webløsningens softwaredesign eller hardwarearkitektur. Webløsningen udsættes for en simuleret besøgsbelastning, og der udarbejdes en rapport, som redegør for sårbarheder og forbedringsforslag. Testen giver tryghed for, at webløsningen performer tilfredsstillende og leverer en god slutbrugeroplevelse.

Release og deployment service

Formålet med release- og deployment service er at opretholde stabil drift på webløsninger, som udvikles løbende. Cohaesio tilbyder at forvalte samarbejdet med udviklingspartneren og sikrer korrekt implementering af softwareopdateringer. Cohaesio har udviklet og forfinet procedurer, som er inspireret af ITIL og inddrager erfaringerne fra mere end 140.000 webkunder.

Vil du tale med nogen om en eksisterende eller ny Sitecore løsning?

Ring til os i dag på 45 80 08 88.
Eller udfyld felterne herunder, så ringer vi til dig.